ΕλληνικάEnglish

Ενοικιάσεις Παιχνιδιών

Ενοικιάζουμε παιχνίδια για οποιαδήπoτε εκδήλωση (ΚΑΡΟΥΖΕΛ, ΠΙΣΤΕΣ, ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ, ΤΡΕΝΑΚΙΑ κ.λπ.) σε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πως και με τι κόστος μπορείτε να ενοικιάσετε τα παιχνίδια που σας ενδιαφέρουν.